NEW
BMD exportuje účet NTCS G / L
(k dispozici V7.2.1831)


Byl rozšířen exportní modul pro BMD v účetním software EuroFib pro Windows. Od tohoto okamžiku můžete také exportovat hlavní údaje účtů hlavní knihy pro NTCS. Můžete definovat požadované nastavení pro každý účet HM (aktiva, závazky, výdaje, výnosy) na hlavním záznamu účtu HL.

Toto rozšíření naleznete v sekci Speciální programy => Export dat => BMD.(Tento text byl prelozen překladový software)