NEW
BMD izvoz NTCS G / L računa
(dobiti od V7.2.1831)


Izvozni modul za BMD u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows je produžen. Od sada dalje možete izvesti glavne podatke glavnih računa glavne knjige za NTCS. Možete definirati potrebnu postavku za svaki konta glavne knjige (imovina, obveze, troškovi, prihodi) u glavnom zapisu računa konta.

Ovo proširenje naći ćete u odjeljku Posebni programi => Izvoz podataka => BMD.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)