NEW
Export pro auditory v Maďarsku
(k dispozici V7.4.2009)


Účetní software EuroFib pro Windows nyní podporuje export auditorů v Maďarsku. Tento export najdete v části Vyhodnocení => Rozmanité => Výstup finančního auditu.

Předpoklad = kód země HU v nastavené adrese(Tento text byl prelozen překladový software)