NEW
Izvoz za revizore u Mađarsku
(dobiti od V7.4.2009)


Do sada, računovodstveni softver EuroFib za Windows podržava izvoz za revizore u Mađarskoj. Ovaj izvoz možete pronaći pod Evaluations => Diverse => Output financijske revizije.

Preduvjet = šifra zemlje HU u skupu adresa(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)