NEW
Rozšíření EuroFib Archive (EFA) - otevření dokumentu automaticky, parametry
(k dispozici V7.4.1916)


Byl rozšířen modul EuroFib Archive v účetním softwaru EuroFib for Windows.
Byla přidána nová možnost, aby mohl být přidružený dokument v případě potřeby automaticky otevřen.

Pro původní cestu lze navíc použít následující parametry:
-% vouchertype = typ dokumentu
-% usernb = číslo uživatele (3 číslice, např. 1 => 001)

Tyto změny naleznete v programu Speciální programy => Správa systému => Definice DMS => Archiv EuroFib.(Tento text byl prelozen překladový software)