NEW
EuroFib arhiva (EFA) proširena - automatski otvorite dokument, parametre
(dobiti od V7.4.1916)


Proširen je modul EuroFib Archive u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows.
Dodana je nova opcija tako da se pridruženi dokument može automatski otvoriti ako to želite.

Osim toga, sljedeći parametri mogu se koristiti za izvornu stazu:
-% vouchertype = vrsta dokumenta
-% usernb = broj korisnika (3 znamenke, npr. 1 => 001)

Ove promjene naći ćete u softveru pod Posebni programi => Administracija sustava => DMS Definicije => Arhiva EuroFiba.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)