NEW
Vyhledávání účtu pomocí výrazů (nákladové středisko, nákladová jednotka, daňový kód), změna řádku zpracování
(k dispozici V7.4.1916)


Modul import bankovního výpisu v účetním softwaru EuroFib pro Winodws rozšířen. Od této chvíle můžete také zadat nákladové středisko, nákladovou jednotku a daňový kód jako návrh pro položky účtu pro každý účet hlavní knihy.

Od nynějška je navíc při zpracování potvrzeno pouze zadání účtu pomocí příkazu ENTER.
Skok na další řádek je vynechán. Místo toho použijte šipku nahoru / dolů.

Tyto změny najdete v softwaru v části Platební transakce => Bankovní výpisy => Hlavní data => Účet - podmínky nebo zpracování.(Tento text byl prelozen překladový software)