NEW
Pretraživanje računa s pojmovima (mjesto troška, troškovna jedinica, porezni broj), obrada izmjene retka
(dobiti od V7.4.1916)


Modul uvozi bankovni izvod u računovodstveni softver EuroFib za Winodws. Od sada možete unijeti mjesto troška, troškovnu jedinicu i porezni broj kao prijedlog za stavke računa za svaki konto glavne knjige.

Osim toga, samo unos računa potvrđuje se s ENTER u obradi od sada.
Izostavljen je skok na sljedeći redak. Umjesto toga koristite strelicu gore / dolje.

Te promjene naći ćete u softveru pod Platne transakcije => Bankovni izvještaji => Glavni podaci => Račun - Uvjeti ili Obrada.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)