NEW
Zkopírujte číslo přiřazení pro rozdělení příspěvků
(k dispozici V7.4.2037)


Nyní můžete definovat chování pole čísla přiřazení pro rozdělené účtování.
V části Speciální programy => Moje nastavení na kartě Kniha online jsou k dispozici následující možnosti:

- nekopírovat
- kopie z prvního řádku
- kopie z předchozího řádku(Tento text byl prelozen překladový software)