NEW
Kopirajte broj zadatka za podijeljeno knjiženje
(dobiti od V7.4.2037)


Sada možete definirati ponašanje polja broja dodjele za podijeljena knjiženja.
Sljedeće su opcije dostupne u odjeljku Posebni programi => Moje postavke na kartici Book Online:

- ne kopiraj
- kopija iz prvog retka
- kopija iz prethodnog retka(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)