NEW
Clear out - přidělení slevy pomocí CTRL+1 nebo CTRL+2
(k dispozici V7.7.2236)


Zúčtování v účetním softwaru EuroFib bylo rozšířeno následovně:
Pokud byla otevřená pošta odeslána s procentem slevy 1 nebo procentem slevy 2 a mezi částkou přidělení a částkou slevy není automaticky přiřazeno (např. protože bylo překročeno období slevy), můžete stisknout CTRL+1 nebo CTRL+2 vynutí toto rozdělení.(Tento text byl prelozen překladový software)