NEW
Brisanje - dodjela popusta pomoću CTRL+1 ili CTRL+2
(dobiti od V7.7.2236)


Obračun u računovodstvenom softveru EuroFib proširen je na sljedeći način:
Ako je otvorena pošta objavljena s postotkom popusta 1 ili postotkom popusta 2 i nema automatske raspodjele između iznosa dodjele i iznosa popusta (npr. jer je razdoblje popusta prekoračeno), možete pritisnuti CTRL+1 ili CTRL+2 prisiljava ovo dijeljenje.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)