NEW
Komerční dávka - nastavení na účet hlavní knihy, souhrnný list
(k dispozici V7.4.1944)


Od této chvíle můžete zadat procentuální hodnotu pro vyměřovací základ pro hodnocení komory (KU1) na účet HK.
Kmenová data => Hlavní účet => Účty hlavní knihy, karta Informace

Kromě toho je nový výpočet (včetně stupnice) vytištěn na souhrnném listu UVA podle nového vyhodnocení v části Vyhodnocení => UVA Ověření => Komerční poplatek.

Podrobnosti naleznete v naší dokumentaci .(Tento text byl prelozen překladový software)