NEW
Naknada komore - postavljanje po računu glavne knjige, sažetak
(dobiti od V7.4.1944)


Od sada možete unijeti postotak za osnovu procjene komore procjene (KU1) po računu G / L.
Glavni podaci => Glavni račun => Računi za tekuće računa, kartica Informacije

Pored toga, novi izračun (uključujući ljestvicu) ispisan je na UVA sažetku prema novom ocjenjivanju pod Evaluacijama => Provjera UVA => Naknada komore.

Za detalje, pročitajte našu dokumentaciju .(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)