NEW
Převod měny pro daňové seznamy rozšířen
(k dispozici V7.4.2031)


Převod daňových seznamů na jinou měnu byl rozšířen. Pokud si přejete, můžete nyní převést následující seznamy:

Vyhodnocení => UVA testování =>

- Výchozí
- účtem
- daňové číslo (NOVINKA)
- Kniha příchozích / odchozích faktur
- Čeká se daň otevřená

Pro každý daňový úřad můžete definovat měnu / směnný kurz použitý pro přepočet.(Tento text byl prelozen překladový software)