NEW
Proširena konverzija valuta za porezne liste
(dobiti od V7.4.2031)


Proširena je konverzija poreznih popisa u drugu valutu. Sada možete pretvoriti sljedeće popise ako želite:

Procjene => UVA testiranje =>

- Zadano
- po računu
- porezni broj (NOVO)
- Knjiga ulaznih / odlaznih računa
- Otvoreni porez na čekanju

Možete definirati valutu / tečaj koji se koristi za konverziju za svaki porezni ured.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)