NEW
Pritisak iz drugih godina je moguće
(dobiti od V6.4.802)


Procjene -> račun -> Ispis

Sada imate mogućnost, sve godine (do fiskalne godine), u trenutno prijavljeni godine ispisa. To znači da više ne morate ići u željenu godinu.

Imajte na umu da je ta značajka nije moguće preko godina!(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)