NEW
2 nove parametre za automatsko dodjeljivanje dodano
(dobiti od V6.4.830)


Master Data -> Računi root -> računa kod banke

Na stranici Mogućnosti ispod gumba su dodane razne nove parametar 2 parametara.

Opcija 3: Ako je račun pronađen je i iznos koji je samo jedan na raspolaganju -> Dodjeljivanje

Opcija 4: Iznos i unutarnje / vanjsko dokumentu broj samo jednom u otvorene stavke na raspolaganju -> Dodjeljivanje

Za platni promet -> bankovna izvješća -> Obrada

Parametar 3 Aktivni:
Ako je iznos samo jednom u otvorenom položaju računa da se dodjeljuje automatski. Status je označen sa žutim krugom i novi korisnik akcije slici desno označen pored njega.

Parametar 4 Aktivni:
Ako je iznos i unutarnje / vanjsko broj dokumenta u cijelom otvorene stavke se utvrdi da je jedinstven, automatski dodijeljena. Status je označen sa žutim krugom i novi korisnik akcije slici desno označen pored njega.

Slika korisnika akcija znači da program automatski karte osnovu zadanih parametara je napravio i treba biti kontrolirani od strane korisnika.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)