NEW
Bilanca konsolidacija, konverzija P & L za svoj put
(dobiti od V6.4.842)


Procjene -> Balance -> Bilanca konsolidacija -> Master Data

Sada možete pohraniti različite, naravno, uz stopu pretvorbe imovine / obveza, za obraćenje G & V.

Ovaj drugi naravno, samo će se uzeti u obzir ako imate konsolidaciju kao način ili bilance ili skup izbornika.

Bilo razlike su postavljene na pohranjene razliku od vas računa.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)