NEW
Dodano bankovni račun neaktivan po defaultu
(dobiti od V6.4.822)


Za platni promet -> bankovna izvješća -> Obrada

Ako koristite desnu tipku miša -> bankovni račun da biste dodali kupca / dobavljača bankovni račun dobiti i gubitka za dodavanje, ovaj je prijedlog sada po defaultu neaktivan.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)