NEW
Zapisnik - tlak Mahnart
(dobiti od V6.4.919)


Dunning => napomena => Prijava

Stupa na snagu odmah, sljedeće informacije Mahnart biti tiskani svakog korisničkog računa:

- Pod pritiskom
- Broj faksa +
- E-mail adresa +(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)