NEW
Novi lijepljenja prikaz pijeska rezervacije sa zvjezdicom (*)
(dobiti od V7.2.1706)


Dodao novu postavku u računovodstveni softver EUROFIB za Windows. Sada možete odlučiti želite li prikaz borbenost rezervacije zvjezdicom (*) vidjeti list računa (ekrana).

- Kuka za prikaz * u Splitu rezervaciji sa listom računa => Screen
- Prijedlog kuka pod posebnim programima => Moje postavke, kartica Mogućnosti

Napomena:
Performanse lista računa na kraju će negativno utjecati na zaslonu!
Ako je preniska, onemogućite postavku molimo trajno u postavkama.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)