NEW
Promjena linije računa prikaz prijenos DMS
(dobiti od V7.1.1206)


Sada možete vidjeti u računovodstveni softver za Windows EuroFib U Modify Account-line novu ikonu pored arhivske broj:

- Mapa sa crvenim krugom
Arhivski broj još nije prenesena na povezanim soja

- Mapa sa zelenim kuka
Arhiva broj već je predao povezane deformacije(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)