NEW
Princip 4 oka za matične podatke kupaca / dobavljača
(dobiti od V7.6.2108)


Nova odobrenja (uloge) za mapiranje principa 4 oka za matične podatke kupaca / dobavljača implementirana su u računovodstveni softver EuroFib. Ako Korisnik 1 izvrši novo stvaranje / promjenu, račun se automatski blokira i može ga deblokirati (otpustiti) samo Korisnik 2.

Ova ovlaštenja možete pronaći u odjeljku Posebni programi => Administracija sustava => Dodjela prava => Uloge na kartici Dužnik / Dobavljač:

- blok pri stvaranju novog -
- zaključavanje promjene

u kombinaciji sa
- može ukloniti bravu (samo stranci)(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)