NEW
Kopirajte IBAN s međuspremnikom (CTRL + C)
(dobiti od V7.4.2005)


Računovodstveni softver EuroFib za Windows sada prihvaća IBAN kopiran putem međuspremnika (CTRL + C) - bez obzira je li zalijepljen s / bez razmaka. Softver se sada samostalno brine za ispravno oblikovanje.

IBAN polje možete pronaći u softveru pod glavnim podacima => Glavni račun => Potraživanja / Obveze prema dobavljaču na kartici Banke.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)