NEW
Kliring - konta glavne knjige putem polja za odabir
(dobiti od V7.4.1919)


Modul pay-as-you-go u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows je proširen. Od sada imate mogućnost unosa konta glavne knjige koje želite uzeti u obzir pomoću polja za odabir (umjesto broja računa od / do). To se može definirati po stupnju dodjele.

Tu ćete izmjenu pronaći u softveru pod stavkom Costing => PAY => Mjesto troška na mjestu troška => Računi / Unesite račune.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)