NEW
Malo ograničenje za postupak dodjele (izravno)
(dobiti od V7.2.1839)


Metoda dodjele (izravno) u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows proširena je. Od sada možete odrediti ograničenje de minimis - pod ovim ograničenjem, ne provodi se daljnja kvar.

Ovo proširenje možete pronaći u softveru pod stavkom Trošak => Troškovi => Troškovi centar na troškovnom centru => Razina.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)