NEW
Proširenja Modul Konsolidacija bilance
(dobiti od V7.4.1914)


Modul Konsolidacija bilance u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows proširen je sljedećim točkama:

- Mogu se objediniti višestruki prikazi
- za posebne račune (npr. kapital) može se zabilježiti zasebna cijena (uz bilancu / račun dobiti i gubitka)
- dizajn se promijenio

Za detalje, pročitajte našu dokumentaciju .
(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)