NEW
Kopirati strukturu bilance tijekom konsolidacije
(dobiti od V7.4.1920)


Proširena je konsolidacija bilance u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows. Na zahtjev, sada možete kopirati strukturu bilance pojedinačnih klijenata kao dio konsolidacije.

Tu ćete promjenu pronaći u softveru pod Evaluations => Balance sheet => konsolidacija bilance(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)