NEW
Prošireni je popis glavnih podataka za računovodstvo troškova
(dobiti od V7.4.2005)


Glavni popis računovodstva troškova proširen je kako slijedi (za mjesta troška / objekte troškova):

Nova vrsta odabira:

- sve
Ispisuju se sva mjesta troška / objekti troškova

- nije definirano u grupi
Ispisuju se mjesta troška / objekti troškova koji nisu definirani u nijednoj skupini

Ovo proširenje možete pronaći u softveru pod Obračun troškova => Glavni podaci => Glavni popisi.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)