NEW
revidirana procjena BWA
(dobiti od V7.2.1710)


BWA modul u računovodstveni softver EUROFIB za Windows je revidiran. Maska od evaluacije vizualno redizajniran.

Osim toga, možete kopirati na Datoteka => Save As na novu točku vrednovanja procjena sada i sljedeći dostupan broj automatski dodjeljuje klikom na ikonu.

Možete pronaći ove promjene u softveru pod evaluacije => BWA => evaluacije.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)