NEW
Porezna uprava Master Data - novi dizajn
(dobiti od V7.2.1747)


U matični podaci o postavkama poreznog ureda u računovodstveni softver EUROFIB za Windows s revidirana i dati novi dizajn.

Za ove promjene u softveru pod matičnih podataka => Društvo Majstor => Porezni definicije => Porezna uprava.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)