NEW
Uvoz plaće iz varijable BMD NTCS - tekst rezervacije
(dobiti od V7.6.2101)


Uvoz nadnica BMD NTCS (varijabla) je proširen - od sada također možete unijeti tekst rezervacije i on će se koristiti za sve rezervacije.

Ovo proširenje možete pronaći u softveru pod posebnim programima => uvoz podataka => plaća => BMD => uvoz.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)