NEW
Obračun poreza u BMD Lohnimport
(dobiti od V7.6.2112)


Uvoz BMD plaća u EuroFib financijsko računovodstvo za Windows proširen je tako da uključuje novu opciju. Od sada vam se porez može obračunavati na temelju izdataka / prihoda. To znači da su sada moguće i različite porezne stope.

Ovu novu opciju možete pronaći u softveru pod posebnim programima => uvoz podataka => plaća => BMD => uvoz.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)