NEW
Dodana je i uvoz plaće BMD - varijabilna struktura
(dobiti od V7.2.1841)


Modul za uvoz plaće BMD u računovodstveni softver EuroFib za Windows nadopunjen je novim tipom. To vam omogućuje da prije uvoza definirate strukturu datoteke (separator, količina formata / datum, stupci ...)

Ovaj novi tip naći ćete u softveru pod Posebnim programima => Uvoz podataka => BMD plaća.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)