NEW
EuroFib Arhiva (EFA) - Dokumenti se također mogu uvesti paketno
(dobiti od V7.4.1940)


Proširen je modul EuroFib Arhiva (EFA) u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows. Od sada možete dokumente uvesti i serijskim (čitajte hrpu / hrpu knjiga).(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)