NEW
Uvezeni bankovni izvještaji za svakog korisnika EuroFib-a
(dobiti od V7.4.1915)


Proširen je modul izjave o uvoznoj banci računovodstvenog softvera EuroFib za Winodws. Od sada možete s posebnim pravom (ulogom) definirati da korisnik EuroFib-a može obrađivati samo svoje uvezene bankovne izvatke.

Tu novu ulogu pronaći ćete u softveru pod posebnim programima => Administracija sustava => Dodjela prava => Uloga - Uvoz bankovni izvod.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)