NEW
Optimizirana rutina pretraživanja bankovnog izvoda
(dobiti od V7.6.2132)


Rutina pretraživanja u modulu izvoda iz uvozne banke računovodstvenog softvera EuroFib za Windows optimizirana je. Ako su bankovni podaci pohranjeni za nekoliko kupaca / dobavljača, svi će se tražiti potvrda / iznos, a ne samo prvi pronađeni račun.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)