NEW
Uvoz sortiranje za uvoz datoteka u batch
(dobiti od V7.4.1927)


Program serijskog uvoza u računovodstveni softver EuroFib za Windows proširen je opcijom sortiranja. Od sada možete koristiti sljedeće nove funkcije:

- Pomicanje odabrane linije prema gore (CTRL + STRELICA gore ili desna tipka miša)
- Pomicanje označene linije prema dolje (STRGL + STRELICA DOLJE ili desna tipka miša)
- umetnuti redak prije označene linije (desni gumb miša)

Ta proširenja možete pronaći u softveru pod stavkom Book => Import batch.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)