NEW
Provjerite naručene članke - dodjeljivanje dolaznoj fakturi
(dobiti od V7.2.1825)


Modul nabave integriranog sustava naplate povećan je sljedećom funkcijom:
Sada možete provjeriti koji su članci narudžbe dodijeljeni na dolaznu fakturu. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite područje narudžbe u području stavke.

Ovo proširenje možete pronaći u softveru pod FA => Purchasing => Unesite narudžbenicu.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)