NEW
Pročitajte adrese glavnog računa računa u dokumentu
(dobiti od V7.4.2019)


Integrirani obračun produžen je gumbom za ažuriranje na adresama. To znači da se glavni podaci kupca / vjerovnika ponovno čitaju.

To je na primjer. Korisno ako ste dodali matične podatke (npr. UID broj) u računovodstvo i želite odmah pročitati ovu promjenu u odlaznoj fakturi.

Ovaj gumb možete pronaći pod FA => Naruči na kartici Adresa.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)