NEW
Časopisi za ograničene račune glavne knjige
(dobiti od V7.6.2044)


Časopisi (ulaz, krug, ukupno) sada se također mogu koristiti ako je korisničkim ovlaštenjem definirano ograničenje za određene račune glavne knjige. Ako u knjizi u računu postoji račun, ova se rezervacija neće ispisati.

Ovu promjenu možete pronaći u softveru pod Izvješća => Dnevnik => Ispis.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)