NEW
Pošalji evaluacije setove poštu
(dobiti od V7.2.1649)


Setovi za evaluaciju u računovodstveni softver za Windows EUROFIB su proširene. Sada možete poslati tih paketa kao e-mail. (MS Outlook)

Vidi ovo proširenje u softveru Izvješća => setovima.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)