NEW
Proširenje ponavljajućih evaluacija (skupova) ulogama korisničkih prava
(dobiti od V7.6.2051)


Proširene su ponavljajuće procjene (skupovi) u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows. Od sada ovdje možete definirati i koristiti karticu Uloge za korisnička prava.

Ovo proširenje možete pronaći u softveru pod Evaluacije => Setovi.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)