NEW
Otvorene stavke Računi GK-a - dokaz opisa troškovne jedinice
(dobiti od V7.4.1915)


Proširen je popis otvorenih stavki računovodstvenog softvera EuroFib za Windows. Od sada će se uvjeti troškovnih jedinica također tiskati u jedinici zbroja troškova.

Tu ćete izmjenu pronaći u softveru pod Ocjenjivanje => Otvori stavke => Ispis.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)