NEW
Nova funkcija: Posljednji objavljeni kompenzacijski računi
(dobiti od V7.6.2131)


Računovodstveni softver EuroFib za Windows proširen je tako da uključuje novu funkciju: Od sada možete prikazati i prihvatiti posljednje (tekuća godina + prethodna godina) knjižene kompenzacijske račune na maski za rezervacije s CTRL + F3.

Primjer:
Račun dobavljača 30000
Ako se nalazite u polju kontni račun (prazno) i pritisnite CTRL + F3, na popisu svih dobavljača pojavit će se popis svih kontnih računa objavljenih u tekućoj i prethodnoj godini (računi rashoda prema poreznom kodu).(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)