NEW
E-pošte iz EUROFIB sa SMTP
(dobiti od V7.2.1723)


Računovodstveni softver EUROFIB za Windows sada podržava slanje e-pošte SMTP (protokol za prijenos jednostavne mail). Ova nova značajka pruža alternativu punopravni e-mail klijent (npr. Outlook). U svim e-pošte za aktivaciju EUROFIB skladu sa SMTP postavke šalju. (Npr. Dunning, ravnoteža potvrde, avizo, flash izvoz, Setovi, ..)

Aktivacija i potrebne postavke, možete u okviru posebnih programa => Administracija sustava => SMTP - podešavati po klijentu. Aktivacija dodatni protokola (Path & filename) je moguće.

Kada dodjeljivanje ime i e-mail adrese na EUROFIB korisnik, možete aktivirati BCC - tada pošiljatelj će primiti samostalno e-mailove poslane kao skrivenu kopiju (= potvrdu prijenosa).(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)