NEW
Nova korisnička prava - ograničena procjena računa glavne knjige
(dobiti od V7.4.2004)


Proširena su prava korisnika u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows. Od sada možete definirati ograničenja koja pojedine korisnike EuroFiba (npr. Plaće) ne mogu pregledati račune glavne knjige (uključujući područja).

Ovu novu opciju postavki kao SUPERVISOR možete pronaći u Posebnim programima => Administracija sustava => Dodjela prava => Računi za računare.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)