NEW
Podržana je nova inačica 29.2.6
(dobiti od V7.2.1903)


Računovodstveni softver EuroFib za Windows sada podržava novu verziju Elstera 29.2.6. Podnošenje nemačkih poreznih prijava elektroničkim putem moguće je izravno od EuroFib-a.

Napomena:
Dodatno preuzmite nove ERiC komponente iz našeg područja za preuzimanje i instalirajte ih.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)