NEW
Izrada UVA (JPK-PDV) od 2020. za PL
(dobiti od V7.4.2025)


Novi JPK-PDV sada je podržan - za detalje pogledajte dokumentaciju.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)